فضا سازان امین

محصولات فضا سازان امین - پالت ، باکس پالت، پالت شبکه

پالت ، باکس پالت ، پالت بشکه

پالت ، باکس پالت ، پالت بشکه

پالت
 1- یکی از تجهیزات جهت جابجایی و نگهداری کالاها در قفسه بندی می باشند که در ابعاد و تحمل بارهای مختلف و با توجه به نیاز مشتری تولید می گردد.
2- پالت ها ی فلزی در دو نوع پالت یک طرفه و دو طرفه تولید می شوند .
3- جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد.
4- رنگ کلیه پالت ها با فام طوسی یا آبی آلکید آمید مایع بوده و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوایی با پوشش رنگ پودر با گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد.
     
باکس پالت مخصوص حمل بار
1- باکس پالت ها با توجه به نیاز مشتری در ابعاد مختلف و قابلیت تحمل بارهای گوناگون طراحی و مقاطع آن تولید می گردد .
2- باکس پالتها به دو صورت دربدار و بدون درب تولید می شوند .
3- چیدمان باکس ها تا 4 باکس روی هم ، برای استفاده بهینه از ارتفاع طراحی می گردد .
4- اطراف باکس با توجه به نیاز مشتری با توری های بافته شده ( مش ) و با پروفیل به صورت نرده تولید می گردد .
5- هر باکس دارای 4 عدد کفشک مخصوص برای جایگزین کردن آسان بر روی هم می باشد .
6- جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد .
7- قطعات ساخته شده پس از شستشو و چربیگیری توسط رنگ مایع هواخشک رنگ آمیزی می گردد.
8- باکس پالت ها می توانند به صورت تاشو نیز طراحی و تولید گردند که در زمان عدم استفاده فضای کمتری را برای  دپو کردن آنها در نظر گرفته شود.
     
پالت مخصوص بشکه
1- پالت مخصوص بشکه ، از لوله ساخته شده و جهت بارگذاری دو عدد بشکه 220 لیتری به صورت خوابیده مورد استفاده قرار می گیرد.
2- قابلیت چیدمان 4 پالت یا بیشتر بر روی هم ، جهت استفاده بهینه از ارتفاع را دارا می باشد.
3- جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد .
4- رنگ پالتها از نوع آلکید آمید کوره ای بوده و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوایی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد .