فضا سازان امین

محصولات فضا سازان امین - قفسه بندی پالت راک

مشخصات فنی قفسه بندی پالت راک

۱- قابلیت استفاده در انبارهای محصول، مواد اولیه و مواد نیم ساخته را دارا می‌باشد.

۲- سیستم بارگذاری و تخلیه By order.

۳- طراحی ابعاد راهرو‌ها با توجه به نوع لیفتراک و مشخصات ابعادی آن صورت می‌گیرد.

۴- قابلیت چیدمان بصورت تک پالت، ۲ پالت و یا ۳ پالت در کنا رهم را دارا می‌باشد.

۵- استفاده صحیح از فضا‌ها نسبت به سطح انبار

۶- قفسه بندی پالت راک از فریم‌های پیچ و مهره‌ای و بازوهای افقی با قابلیت اتصال کلیپی به ستون‌ها تشکیل شده است.

۷- فریم‌های این نوع قفسه بندی متشکل از ستونهای رول فرمی و بادبندهای افقی و مورب و بیس پلیت کف با عرض‌ها و طولهای مختلف تولید و اجرا می‌گردد و فریم‌های میانی هر ردیف بصورت مشترک استفاده می‌گردد.

۸- بازو‌ها از مقاطع رول فرمی تولید و کلیپ آن دارای ۴ یا ۵ ناخن می‌باشد که با جوش CO۲ به بازو متصل و برای بارگذاری‌های مختلف و دهانه‌های متفاوت طراحی و اجرا می‌گردد این بازو‌ها به گونه‌ای طراحی گردیده که امکان تنظیم فواصل عمودی طبقات به سهولت امکان پذیر می‌باشد.

۹- محاسبات تحمل وزن بر اساس بار یکنواخت و گسترده و با توجه به تعداد پالت‌های مخصوص بار در هر طبقه تعریف می‌گردد و نوع ستون‌ها نیز بر مبنای مجموع بار هر دهانه و فاصله طبقات از یکدیگر و فاصله اولین طبقه از سطح زمین تعیین می‌گردد.

۱۰- چیدمان و طراحی قفسه بندی بر مبنای ابعاد و وزن بار با پالت، تحمل طبقات، نوع لیفتراک بصورت یک ردیفه یا دوبل انجام خواهد گرفت.

۱۱- جهت افزایش ضریب ایمنی و عدم سقوط پالت به دلیل غیر استاندارد بودن پالت‌ها و یا عدم مهارت راننده لیفتراک می‌توان از زیر پالتی استفاده نمود.

۱۲- کلیه بیس پلیت‌ها دارای پوشش گالوانیزه گرم مطابق استاندارد ASTM/A۱۲۳ می‌باشند و توسط ۲ عدد رول بولت هیلتی به زمین متصل می‌شوند.

۱۳- رنگ کلیه اجزاء فریم‌ها با فام طوسی و بازو‌ها و رابط‌ها با فام نارنجی آلکید آمید مایع بوده و در صورت نیاز مشتری با توجه به شرایط آب و هوائی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می‌باشد.

۱۴- با توجه به نوع ماشین آلات مورد استفاده در انبار مانند نروتراک می‌توان از راهروهای باریک‌تر با ارتفاع قفسه بیش از حد معمول، متناسب با بالابری این نوع ماشین در انبار‌ها استفاده نمود تا فضاهای مفید به حداقل ۳ یا ۴ برابر افزایش یابد که این نوع قفسه بندی به نام راهرو باریک معرفی می‌گردد.

۱۵- در این سیستم قابلیت استفاده از گارد محافظ و ریل‌های راهنما در کف برای یکنواختی حرکت ماشین آلات و جلوگیری از ضربات احتمالی وجود دارد که این نیز با درخواست مشتری قابل انجام خواهد بود.