فضا سازان امین

محصولات فضا سازان امین - قفسه بندی پالت راک راهرو باریک

مشخصات فنی قفسه بندی پالت راک راهرو باریک

۱- طراحی در ابعاد مختلف. 
۲- دارا بودن مقاطع مختلف برای بارگذاری‌های متنوع. 
۳- قابلیت چیدمان با راهرو به عرض ۱۶۰۰ میلیم‌تر. 
۴- استفاده بهینه از فضای انبار. 
۵- سیستم بارگذاری و تخلیه بصورت By Order. 
۶- با قابلیت نصب گایدریل جهت حرکت لیفتراک یا ماشین آلات مخصوص مانند نروتراک و جلوگیری از ضربات. 
۷- بدون هیچگونه محدودیت در ارتفاع و به حداقل رساندن فضای اختصاص یافته برای انبار.