فضا سازان امین

محصولات فضا سازان امین - قفسه بندی کانتی لور (بازویی)

مشخصات فنی قفسه بندی کانتی لور( بازویی )

مشخصات فنی قفسه بندی کانتی لور( بازویی )

1-    این نوع قفسه بندی جهت نگهداری اجناس شاخه ای طراحی و تولید می گردد .
2 -    میزان تحمل بار هر طبقه از قفسه بندی با توجه به نیاز مشتری تعیین می گردد .
3 -    این نوع قفسه دارای یک استند اصلی در کف می باشد که به وسیله بیس پلیت مخصوص و رول بولت هیلتی به زمین متصل می گردد و تنظیم فواصل بازوها در هر زمانی که نیاز باشد به راحتی انجام م گیرد .
4 -    این نوع قفسه بندی به صورت یکطرفه برای کنار دیوارها و دوطرفه برای وسط سالن تولید می گردد .
5 -    ارتفاع کانتی لور با توجه به ارتفاع مکان مورد استفاده و حداکثر بالابری لیفتراک های موجود تعیین می گردد .
6 -    قفسه بندی کانتی لور با توجه به  بارگذاری شاخه ای عمدتاً در بلوکهایی با طول 6 متر تولید ونصب می گردد .
7 -    این نوع قفسه بندی می تواند برای بارگذاری دستی و یا ماشینی ( لیفتراک ) طراحی و تولید گردد .
8 -    رنگ کلیه اجزاء فریم ها با فام طوسی و بازوها و رابط ها با فام نارنجی آلکید آمید مایع بوده و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوائی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد .