فضا سازان امین

محصولات فضا سازان امین - قفسه بندی خود تغذیه

مشخصات فنی قفسه بندی خود تغذیه با کاست خشابی

مشخصات فنی قفسه بندی خود تغذیه با کاست خشابی

1- قابلیت استفاده در خطوط تولید را دارا می باشد .
2- بارگذاری بصورت دستی انجام می گیرد .
3- این نوع قفسه بندی از فریم های پیچ و مهره ای و بازوهای افقی با قابلیت اتصال کلیپی و کاست های تغذیه خشابی تشکیل شده و عمق و ارتفاع آن قابل تغییر می باشد .
4- فواصل مفید هر چرخ از یکدیگر 8 میلی متر می باشد .
5- فواصل ریلها از یکدیگر ( مرکز به مرکز ) 10 سانتی متر می باشد .
6- تمامی چرخها توسط یک شفت فلزی بر روی یک ریل جداگانه سوار می شوند و دیگر نیاز به پرچ کردن آنها نمی باشد.
7- تعویض چرخ و ریل معیوب در کمترین زمان صورت می پذیرد .
8- تمامی چرخها با سرعت یکنواخت و بدون خرابی و یا درگیر بودن در حال گردش می باشند.
9- کلیه چرخها بصورت خشاب گذاری بر روی ریل اصلی سوار می شوند .
10- جنس تمامی چرخها و ریل های فرعی مربوطه از جنس ABS و کلیه ریل های اصلی از جنس آلومینیوم می باشند و ساپورت های زیر از ورق ST37  می باشد .
11- کلیه بیس پلیت ها دارای پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد  ASTM/A123  می باشد که باعث افزایش طول عمر و عدم خوردگی مقاطع می شوند .
12- کلیه مقاطع فریم سیستم خود تغذیه پیچ و مهره ای و با قابلیت افزایش یا کاهش فواصل در کمترین زمان می باشند .
13- مقاطع ستون بکار رفته دارای 11 خم جهت افزایش مقاومت می باشد .
14- بازوها دارای کلیپ 4 ناخنه نک دار می باشند و توسط پیچ و مهره به ستونها متصل می شوند .
15- کلیه قفسه ها توسط رول بولت های Hilti به زمین متصل می شوند .