مشخصات فنی قفسه بندی پانل راک
  
       
             
       
  
قابلیت استفاده در انبارهای ملزومات ، قطعات یدکی ، ابزارها و انبارهای میانی تولید را دارا می باشد . 1 -
طراحی شده جهت بارهای پرحجم با وزن متوسط و سنگین و با قابلیت بارگذاری به صورت دستی یا لیفتراک مخصوص . 2 -
این نوع قفسه بندی از فریم های پیچ و مهره ای و بازوهای افقی با قابلیت اتصال کلیپی و کفپوش مخصوص برای پوشش طبقات و تمامی دهانه ها تشکیل شده و عمق و ارتفاع آن قابل تغییر بوده و به صورت ردیف ها ی تک و دوبل در چندین طبقه قابل اجرا می باشد. 3 -
فریم های قفسه بندی از اتصال ستونها و بادبندها ی افقی و مورب و بیس پلیت کف تشکیل می گردد که در عرض ها و طولهای مختلف تولید و معمولاً فریم های وسط هر ردیف به صورت مشترک می باشد . 4 -
 بازوها از مقاطع رول فرمی تولید و کلیپ آن دارای 4 یا 5 ناخن می باشد که با جوش CO2 به بازو متصل و برای بارگذاری ها ی مختلف و دهانه های متفاوت طراحی و اجرا می گردد این بازوها به گونه ای طراحی گردیده که امکان تنظیم فواصل عمودی طبقات به سهولت امکان پذیر می باشد . 5 -
 پوشش کف طبقات این نوع قفسه بندی از نوع کفپوش مخصوص ( پانل راک ) می باشد که بر روی بازوها ( بدون پیچ و مهره ) به تعداد مناسب و متناسب با عرض فریم تعبیه می گردد . 6 -
محاسبات تحمل وزن بازوها و کفپوشها بر اساس بار یکنواخت و گسترده (KG/M 2 )  و با توجه به نیاز مشتری و تعاریف انجام شده برای هر طبقه انجام می گیرد . 7 -
ستونهای این نوع قفسه بندی به وسیله رول فرم تولید و نوع ستون و ضخامت آن بر اساس بارگذاری یکدستگاه و فاصله طبقات به علاوه بارهای وارده بر راهروبندی و فاصله اولین طبقه تا سطح زمین تعیین می گردد . 8 -
در این نوع قفسه بندی جهت دسترسی آسان به طبقات مختلف از بالابر و پلکان پیش ساخته و راهروبندی میان قفسه ها استفاده می گردد که تماماً از اجزاء قفسه بندی مشبک تولید و برای پوشش کف راهروها و پلکان از پانل پله مخصوص استفاده خواهد شد . 9 -
محاسبات تیرریزی راهروها وتعیین نوع تیرها بر اساس بارگذاری هر قفسه بعلاوه بار راهرو انجام می شود و بار راهروبندی نیز بر اساس بار وارده گسترده بر سطح KG/M2 محاسبه می گردد و اصولاً وزن نفر با بار مبنای این محاسبه خواهد بود . این بارگذاری با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر می باشد . 10-
کلیه بیس پلیت ها دارای پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استاندارد ASTM/A123 می باشد و توسط یک عدد رول بولت هیلتی به زمین متصل می گردند . 11-
 رنگ کلیه اجزاء فریم ها با فام طوسی ، کفپوشها با فام طوسی و برای بازوها و رابط ها با فام نارنجی آلکید آمید مایع می باشد و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوایی با پوشش پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد . 12-
 در این سیستم تعبیه جا کارتی بر روی بازوها برای کد گذاری ، راهنمای ورودی راهروها و ... بنا به درخواست مشتری قابل انجام خواهد بود . 13-