پالت ، باکس پالت ، پالت بشکه
 
       
 
پالت
 
یکی از تجهیزات جهت جابجایی و نگهداری کالاها در قفسه بندی می باشند که در ابعاد و تحمل بارهای مختلف و با توجه به نیاز مشتری تولید می گردد . 1 -
پالت ها ی فلزی در دو نوع پالت یک طرفه و دو طرفه تولید می شوند . 2 -
جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد . 3 -
رنگ کلیه پالت ها با فام طوسی یا آبی آلکید آمید مایع بوده و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوایی با پوشش رنگ پودر با گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد . 4 -
   
باکس پالت مخصوص حمل بار
 
باکس پالت ها با توجه به نیاز مشتری در ابعاد مختلف و قابلیت تحمل بارهای گوناگون طراحی و مقاطع آن تولید می گردد . 1 -
باکس پالتها به دو صورت دربدار و بدون درب تولید می شوند . 2 -
چیدمان باکس ها تا 4 باکس روی هم ، برای استفاده بهینه از ارتفاع طراحی می گردد . 3 -
اطراف باکس با توجه به نیاز مشتری با توری های بافته شده ( مش ) و با پروفیل به صورت نرده تولید می گردد . 4 -
هر باکس دارای 4 عدد کفشک مخصوص برای جایگزین کردن آسان بر روی هم می باشد . 5 -
جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد . 6 -
قطعات ساخته شده پس از شستشو و چربیگیری توسط رنگ مایع هواخشک رنگ آمیزی می گردد . 7 -
باکس پالت ها می توانند به صورت تاشو نیز طراحی و تولید گردند که در زمان عدم استفاده فضای کمتری را برای  دپو کردن آنها در نظر گرفته شود . 8 -
   
پالت مخصوص بشکه
   
پالت مخصوص بشکه ، از لوله ساخته شده و جهت بارگذاری دو عدد بشکه 220 لیتری به صورت خوابیده مورد استفاده قرار می گیرد . 1 -
قابلیت چیدمان 4 پالت یا بیشتر بر روی هم ، جهت استفاده بهینه از ارتفاع را دارا می باشد . 2 -
جوشکاری کلیه مقاطع از نوع جوش CO2 می باشد . 3 -
رنگ پالتها از نوع آلکید آمید کوره ای بوده و در صورت درخواست مشتری با توجه به شرایط آب و هوایی با پوشش رنگ پودر یا گالوانیزه گرم نیز قابل تحویل می باشد . 4 -