فضا سازان امین

معرفی شرکت فضا سازان - مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده:

مبنای محاسباتی و آنالیز مقاومت مصالح بر اساس استاندارهای معتبر جهانی در زمینه سازه‌های فلزی و توسط نرم افزارهای مهندسی همچون ETABS، SAP۲۰۰۰ انجام می‌شود و تمامی محصولات در ابتدای پروژه با آزمایشات مختلف مکانیک در حد تخریب قرار می‌گیرند تا بدینوسیله اطمینان لازم نسبت به محاسبات و طراحی انجام شده حاصل شود و ورقهای مصرفی عبارتند از: ST. ۳۷ و ST. ۱۲ بر اساس استاندارد Din. ۱۶۲۳ و از تولیدات مجتمع فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. 

 
۱) جدول مشخصات فریمهای راک تولیدی

۲) جدول بازوهای تولیدی

۳) جدول پانل‌های تولیدی

۴) مقاطع بازوهای تولیدی برای طول‌ها و بارگذاری‌های مختلف

۵) جدول مشخصات نبشی‌های تولیدی

۶) جدول مشخصات صفحه پیچ و مهره‌ای

     

۷) جدول مشخصات پانل‌های راهروبندی