فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - نفت، گاز، پتروشیمی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی ، پالت

شرکت نفت فلات قاره

1

پالت و قفسه بندی

شرکت ملی نفت ایران - تولید مناطق خشک

2

پالت

پالایش نفت لاوان

3

قفسه بندی راک

پالایش نفت کرمانشاه

4

گریتینگ

پالایشگاه نفت آبادان

5

گریتینگ و پالت

پالایشگاه گاز سرخون وقشم

6

قفسه پیچ و مهره ای

پالایش نفت اصفهان

7

پالت

پالایش نفت تهران

8

پالت ، پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای

پالایش نفت بندرعباس

9

قفسه پیچ ومهره ای

شرکت نفت وگاز آغاجاری

10

پانل راک و قفسه پیچ و مهره ای

مناطق نفت خیز جنوب

11

قفسه بندی و پالت

شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

12

قفسه پیچ و مهره ای و پالت راک

شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

13

پالت راک و پالت

شرکت گاز استان تهران

14

قفسه پیچ و مهره ای و پالت راک

شرکت گاز ایران

15

قفسه پیچ و مهره ای و پالت راک

شرکت گاز لرستان

16

قفسه بندی و پالت

شرکت گاز قزوین

17

پالت

شرکت گاز قم

18

پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای و پالت

عملیات گاز منطقه یک

19

پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای

شرکت گاز سمنان

20

پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای

گاز منطقه 5

21

گریتینگ و پالت راک

پتروشیمی امیرکبیر

22

قفسه پیچ و مهره ای

مجتمع گاز پارس جنوبی

23

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت گاز کرمانشاه

24

قفسه بندی پالت راک و پالت

شرکت گاز خراسان

25

پانل راک ، پالت راک

پتروشیمی زاگرس

26

قفسه پیچ و مهره ای و پالت

پتروشیمی برزویه

27

گریتینگ

پتروشیمی رازی

28

قفسه پیچ و مهره ای و پالت راک

شرکت پتروشیمی فجر

29

گریتینگ ، جعبه فلزی

شرکت سهامی پتروشیمی بوعلی

30

قفسه بندی

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

31

پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای و درایوین راک

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

32

گریتینگ و پالت

شرکت سهامی پتروشیمی آبادان

33

پالت راک و پانل راک

پتروشیمی خارک

34

قفسه پالت راک

شرکت سهامی پتروشیمی تبریز

35

پانل راک

شرکت کالای پتروشیمی

36

پانل راک و گریتینگ

شرکت Spec

37

پانل راک

شرکت خدماتی پازارگاد

38

پالت و قفسه بندی و گریتینگ

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی خارک

39

باکس پالت

شرکت نفت بهران

40

پالت راک و پانل راک

شرکت نوید زرشیمی

41

قفسه پیچ و مهره ای

پوشش لوله سلفچگان

42

پالت

پتروشیمی فن آوران

43

 پانل راک

پژوهشکده صنعت نفت

44

 پانل راک

شکت حفار چاه جنوب

45

 پانل راک

شرکت مهند هیدرولیک

46

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت شیرمخروطی خاورمیانه

47

پالت راک

شرکت صنایع پمپ سازی نوید سهند

48

گریتینگ و قفسه بندی

شرکت پتونیا

49

باکس پالت

نشت بن

50

قفسه بندی پانل راک

آریا پترو گاز

51

قفسه پانل راک

فراسان

52

قفسه پیچ و مهره ای

بورگمن پارس

53