فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - خودرو

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

پالت و باکس پالت

شرکت سایپا

1

خود تغذیه

پارس خودرو پروژه L90

2

پانل راک

شرکت گوهر راد سمنان

3

درایوین راک

شرکت خودرو لنت مشهد

4

پانل راک

شرکت تکتاز موتور

5

کانتی لور - پانل راک - پالت راک

پارس خودرو

6

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت والافن

7

پالت راک و قفسه پیچ و مهره ای

شرکت اتحاد موتور

8

سینی کابل

شرکت ماشین سازی اراک

9

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت سپاهان لیفتر

10

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت قطعات محوری خراسان

11

قفسه بندی جعبه ای

شرکت تام ایران خودرو

12

پالت راک

راه آهن - اداره واگنها

13

پالت راک

راه آهن تهران - نیروی کشش راه آهن کرج (بازسازی لوکوموتیو)

14

پالت راک

شرکت بهنامان لاستیک طوس

15

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت تندر شهاب

16

پالت راک

شرکت پردا موتور (مگا موتور )

17

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت سایپا یدک تهران

18

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت دسکو

19

سه طبقه پانل راک

شرکت الکتریک خودرو شرق

20

باکس پالت و قفسه بندی

شرکت آذین خودرو

21

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو

22

پانل راک

شرکت آلکار ایران

23

مزنین و قفسه بندی

شرکت پویا گستر

24

پانل راک

شرکت پیشتاز موتور

25

نیم طبقه

شرکت هانتر پارت

26

پانل راک

شرکت نوین سازان ستاره صنعت

27

پالت راک

شرکت بایاتوس

28

پانل راک

شرکت بهنگام آفرین سایپا

29

پانل راک

نمایندگی سایپا یدک ( شهرکرد )

30

پانل راک

شرکت پارس لودرز

31

قفسه بندی سه طبقه

شرکت توان حرکت

32

قفسه بندی سه طبقه

شرکت شاهین موتور

33

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت جهان ترمز

34

قفسه بندی دو طبقه

شرکت پارمیدا

35

قفسه بندی پیچ و مهره ای

صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

36

پالت راک و پانل راک دو طبقه

شرکت مترو تهران

37

پانل راک

شرکت دقت خودرو

38

پانل راک

صنایع ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

39

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت  اریش خودرو

40

پانل راک

شرکت مازیران

41

قفسه بندی پیچ و مهره ای

خودرو سازان بم

42

پانل راک

هپکو

43

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت Z.F

44

پالت راک

پارس لنت

45

پانل راک

همکار ماشین

46

پالت راک

لینده پل سفید

47

پانل راک

بن رو ( بنیان صنعت توسعه خودرو )

48

پانل راک

ایران اسکانیا

49

پالت راک

آریا کیان

50

مزنین - پانل راک

انرژی دانا

51

پالت راک

کرن لیبرز

52

پانل راک

آریا ماشین

53

پانل راک

پاد آلاینده

54

پانل راک

سنجش

55

نیم طبقه راک

پویا ساز اصیل

56

پانل راک

سازمند صنعت

57

پانل راک

ارس خودرو دیزل

58

پانل راک

ایدرو لندرا

59

قفسه پیچ و مهره ای

ریل باس

60

پانل راک - پالت راک

نصر ماشین

61