فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - صنایع غذایی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

درایوین راک

صنایع شیر استان تهران

1

پانل راک

شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل

2

درایوین راک

صنایع غذایی کماج صبا

3

قفسه پیچ و مهره ای

شرکت زمزم تهران

4

پالت راک

شرکت چای احمد

5

پالت

شرکت مارگارین

6

قفسه پیچ و مهره ای

مجتمع خوشدل (زمزم )

پانل راک

مجتمع طلائیه

8

باکس پالت

شرکت فردان نوش

9

پالت راک

صنایع پودر شیر مشهد

10

مزنین

شرکت آذر کام

11

پالت

شرکت مهرام

12

پالت

شرکت کشت و صنعت شمال

13

قفسه بندی

صنایع غذایی دادفر

14

قفسه بندی - پالت

شرکت کولاک شرق

15

قفسه بندی

شرکت کیش چیپس

16

قفسه بندی

صنایع شیر گیلان

17

قفسه بندی

مجتمع ماهیدشت کرمانشاه

18

گریتینگ

شرکت قند قزوین

19

باکس پالت

شرکت آب معدنی پلور

20

پانل راک

شرکت صنعتی بهشهر

21

درایوین راک

صنایع شیر گرگان و صنایع شیر زنجان

22

قفسه بندی و درایوین راک

شرکت شهد ایران

23

قفسه بندی پانل راک

شرکت تولیدات مواد غذایی خلیج فارس

24

پانل راک و پیچ و مهره ای

شرکت قند شیرین خراسان

25

قفسه بندی

شرکت شهد وینا

26

قفسه بندی

صنایع غذایی بهروش

27

پالت

شرکت نصرگستر اراک (کالبر )

28

قفسه بندی درایوین

شرکت بهنوش

29

قفسه بندی درایوین

شرکت آوید

30

درایوین راک

کشت و صنعت طلاچین

31

پالت راک

صنایع شیر اردبیل

32

درایوین راک

کنسرو و سردخانه رضوی

33

قفسه بندی پیچ و مهره ای

گوشتیران

34

قفسه بندی پیچ و مهره ای

آرد ورامین

35

پانل راک

سولیکو

36

پالت راک

یونیلیور

37

پالت راک

آرد آسیابان

38

پالت

بهار فح نوش

39

باکس پالت

شیر هرمزگان

40

قفسه پیچ و مهره ای

روغن نباتی جهان

41

پالت راک

مینا کیش

42

درایوین راک

صنایع غذایی مانا

43