فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - دارویی بهداشتی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی پیچ و مهره ای

داروگر

1

قفسه بندی

گروه صنعتی بهشهر

2

درایوین راک و پالت

شرکت گل پخش اول

3

پانل راک

شرکت ب.ب.ک

4

پالت

شرکت داروسازی فارابی

5

درایوین راک

پاکسان

6

درایوین راک

جابر ابن حیان

7

پانل راک

شرکت عطر بیک

8

قفسه بندی پالت راک

شرکت سینا دارو

9

قفسه بندی

شرکت داروسازی بهوزان

10

قفسه بندی پانل راک

شرکت عطرآگین

11

پانل راک

شرکت کیابهداشت

12

پانل راک

شرکت وتاک

13

پالت راک و پانل راک

شرکت سرم سازی ثامن

14

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت کاج

15

پالت

شرکت دارو سازی رازک

16

قفسه بندی و پالت

شرکت تهران دارو

17

پالت

شرکت داروسازی لرستان

18

پالت راک

شرکت پارس دارو

19

قفسه بندی پانل راک

شرکت مداوا

20

قفسه بندی

شرکت توفیق دارو

21

پالت

لابراتوارهای دنیای بهشت

22

قفسه بندی و پالت

شرکت سبز گلسار آتوسا

23

باکس پالت

شرکت ساینا

24

پالت

شرکت داروسازی اکسیر

25

پالت

شرکت یاس خرمشهر

26

درایوین راک

شرکت هنکل پاک وش

27

قفسه بندی

شرکت لالوک

28

درایوین راک - نیم طبقه

شرکت فیروز

29

پانل راک

شرکت روژان آزما

30

درایوین

شرکت فرآورده های تزریقی

31

درایوین

شرکت داروسازان

32

پالت راک

شرکت شهر دارو

33

پالت راک

ره آورد تامین

34

قفسه بندی پیچ و مهره ای

دوستان نیک

35