فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - صنایع فلزی و مفتولی

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

پالت راک

گروه صنعتی آما

1

پالت راک

الکترود یزد

2

قفسه بندی پیچ و مهره ای

صنایع مفتولی زنجان

3

قفسه بندی پیچ و مهره ای

شرکت آلفا سام

4

قفسه بندی پیچ و مهره ای

نورد و لوله صفا

5

قفسه بندی پیچ و مهره ای

لوله و ماشین سازی ایران

6

قفسه بندی پیچ و مهره ای

صنایع فلزی خوانسار

7

قفسه بندی پیچ و مهره ای

عقاب آذربایجان

8

پانل راک

نیک سازه

9

پانل راک

میرآب

10

پانل راک

حدید مبتکران

11

قفسه بندی پیچ و مهره ای

ابزار سرا

12

پانل راک

آلوم تک

13

پانل راک

آلوم گستر

14

پانل راک

بهسازان سیمین

15

قفسه بندی پیچ و مهره ای

آهن افرا

16

باکس پالت

پیچ و مهره های صنعتی ایران

17

قفسه بندی پیچ و مهره ای

فراسان

18

پانل راک

فراکوشان صنعت فولاد

19

پالت راک

داس

20

پالت راک

کلینگران

21

پالت راک

فنرلول

22

پالت راک

مشهد فورجینگ

23

قفسه بندی پیچ و مهره ای

صنایع مس قائم

24

پالت ، باکس پالت ، درایوین راک

فولاد آذربایجان

25

پالت راک

ایران توحید

26

پانل راک

سانکا

27

پانل راک

زرسیم

28

کانتی لور

آوند گستر کوشا

29

پانل راک

مادوی

30