فضا سازان امین

پروژه فضا سازان - پلاستیک و لاستیک

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی پیچ و مهره ای

پلاستیک مازندران

1

پانل راک

دانا بسپار

2

پانل راک

اورند پلاستیک

3

قفسه بندی پیچ و مهره ای

نوآوران آیدا پلاستیک

4

قفسه بندی پیچ و مهره ای

پارسا پلاستیک

5

قفسه بندی پیچ و مهره ای

لوح فشرده پارس دیسک

6

پالت راک

ایران کفپوش

7

پالت راک

کویر تایر

8

قفسه بندی پیچ و مهره ای

فورتکس رایانه

9

پانل راک

چسب و لاستیک تهران

10